Maak nu een afspraak!

Bel 06-30336650

System consultancy


Consultancy wordt gedefinieerd als: “de praktijk van het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied, dan wel branche". Door groei, ontwikkelingen binnen een branche en op IT-gebied, zijn er tal van voorbeelden te noemen, waarbij werkprocessen worden ondersteund door een variëteit aan softwareapplicaties, die niet tot 100% worden benut. Dit kan een keuze zijn binnen uw organisatie, door o.a. gewenning en ontplooiing, maar veelal resulteert dit in een overschot op uw bedrijfsadministratie en bijbehorende handelingen, en een niet optimaal gebruik van de aanwezige softwareondersteuning.

Alhoewel er vaak maatwerk wordt gepretendeerd, blijft 1 centraal administratie-softwarepakket vaak een utopie. Door het bieden van een objectieve en onafhankelijke analyse op de bedrijfssituatie, gebruik en toepassing van de basis software-ondersteuning, en de IT-inrichting, worden knelpunten/verbeterpunten zichtbaar gemaakt. De analyse resulteert in een voorstel, welke uit een of meerdere van de volgende onderdelen wordt opgebouwd:

  • Software samenstelling : uitbreiding en verlichting
  • Software toepassing en gebruik : coaching en begeleiding
  • Inrichting IT-omgeving : advies en begeleiding
  • Werkprocessen en IT : verlichten van administratieve handelingen en een eenduidige routing
Automatisering en digitalisering zijn een must binnen elke bedrijfsinrichting. Door het verwezenlijken van diverse besparingen in tijd met digitale toepassingen, kan de focus 100% gericht worden op uw product. Laatst genoemde valt en staat bij een optimale inrichting van uw virtuele werkomgeving, uw IT, en het gebruik van de software en of applicaties. Met de ruime kennis en vaardigheden binnen de hedendaagse mogelijkheden, op het gebied van software-ondersteuning, biedt Visser’s Solution de juiste support en advies op maat.

Bekijk ook de overige dienstverlening van Visser's Solution.
 
De voordelen

Waarom kiezen voor Visser's Solution?

Persoonlijk contact
Korte lijn en snelle response
Doelgerichte en proactieve werkwijze
Heldere en concrete aanpak
Flexibel